Άλλες Εργασίες

 
Η Τυποέκφραση ασχολείται επίσης και με ένα ευρή φάσμα τυπογραφικών εργασιών όπως:

  • Θερμοτυπίες (χρυσοτυπία, ασημοτυπία κ.α)
  • Βαθυτυπίες
  • Γκοφρέ
  • Ανάγλυφα (γκλιτερ)
  • Επαγγελματικές κάρτες
  • Φάκελα
  • Επιστολόχαρτα
  • Συνταγολόγια
  • Έντυπα
  • Μπλοκ (τιμολόγια, αποδείξεις κ.α.)